Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"คุณเขียนหนังสือ"

แปลว่า:You write the book.

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Sittinon

ทำไหมต้องเติม "the" ครับ

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา