Το Duolingo είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να μάθεις ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και το καλύτερο; Είναι 100% δωρεάν!

"Water is important for humans."

Μετάφραση:Το νερό είναι σημαντικό για τους ανθρώπους.

πριν από 7 μήνες

0 σχόλια