Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đây là một quả táo."

Dịch:This is an apple.

0
6 tháng trước

0 Nhận xét