"I have a newspaper."

แปลว่า:ฉันมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง

January 16, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Wanida.hom

ฉันมีหนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับ


https://www.duolingo.com/profile/Art643862

ไม่ได้แปลภาษาอังกฤษไม่ออก พิมพ์ไทยนี้แหละไม่ถูก


https://www.duolingo.com/profile/pInF11

ขอบคุณครับ


https://www.duolingo.com/profile/ice414123

แถบจะอมไมค์แล้วนะทำไมไม่ผ่าน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย