"Η θεία μου είναι η νικήτρια της κλήρωσης."

Translation:My aunt is the winner of the lottery.

January 17, 2018

3 Comments


https://www.duolingo.com/jaye16

Sorry, we have "My aunt is the winner of the raffle." We've now added, "My aunt is the raffle winner." Thank you for your contribution.

January 17, 2018

https://www.duolingo.com/kiriako

My aunt is the raffle winner isnt allowed? Raffle is one of the definitions given by Duolingo!

January 17, 2018

https://www.duolingo.com/Clem.Fandango

Is "winner of the lottery" an acceptable translation of "η νικήτρια της κλήρωσης"? Currently DL marks this as wrong.

April 7, 2019
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.