"When I was a child I used to have a blue backpack."

Dịch:Khi tôi còn nhỏ, tôi đã từng có một cái ba lô màu xanh.

1 năm trước

26 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Mrtuan9

khi tôi là đứa trẻ không đúng sao?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TienPro5

"Khi tôi còn nhỏ tôi đã từng có một chiếc ba lô màu xanh dương". Sao lại sai??? Update lại đi

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/LSL2301

Tôi cũng thấy cần phải vậy.

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/huynhngocb7

Giống bạn ,xanh dương = sai? Không hiểu nổi

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/anvietdung1

Cái ba lô với chiếc ba lô có gì # nhau mà sai.hài

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TranNam397922

đắng !

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynHongG281343

Mình đúng r mà, có sai chữ nào đâu

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/NAm76997

Trả lời câu này 10 lần vẫn sai không biết vì sao mặc dù biết đáp án khi sai lần đầu vì khi còn nhỏ bằng khi còn là một đứa trẻ

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhanVnHin2

Khi tôi còn bé cũng được mà

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/WhatYourNa911331

Khi tôi còn nhỏ, tôi đã từng có một cái ba lô màu xanh.

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThoaNguyen883818

Dịch sang tiếng Việt là đúng sao lại sai bue là xanh nước biển còn không đúng sao?

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/TuanBao6

Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã từng có một chiếc ba lô màu xanh. Sao lại báo sai vậy? cái với chiếc khác nhau gì à?

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Bnh316726

Khi tôi là một đứa trẻ tôi đã có một chiếc ba lô màu xanh dương

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Bnh316726

Khi tôi còn nhỏ tôi đã có một chiếc ba lô màu

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Bnh316726

Khi tôi còn nhỏ, tôi đã từng có một chiếc ba lo màu xanh - sai, vãi cả duo

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/iamminhhai

"đã là một đứa tre "có ai nói vậy bao giờ

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/GswfgSkV

Tôi nghĩ tôi cũng trúng sao cho tôi sai !

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/iamminhhai

cái với chiếc là khác nhau giờ mới biết! đến chịu

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/DucanhPho

"chiếc ba lô" và "cái ba lô" có khác gì nhau mà lúc thì bảo sai, lúc lại cho là đúng???

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/ngan742018

khi tôi còn là một đứa trẻ tôi đã từng có một cái balo xanh có gì sai mà bảo tôi sai

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/DucanhPho

""chiếc và cái ba lô"" có gì khác, chịu Duolingo rồi đấy!

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThinNhn428156

Màu xanh da trời cũng sai nữa hic

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThinNhn428156

Khi tôi còn nhỏ tôi đã từng có một cái ba lô màu xanh da trời : cũng sai nữa

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/BiQuangAnh2

Khi tôi còn nhỏ, tôi đã từng có một chiếc ba lô màu xanh. sao lại sai nhỉ, chiếc hay cái thì khác gì nhau ngáo à

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/DungltGensys

"Khi tôi còn bé, tôi đã từng có một cái ba lô màu xanh" khác "Khi tôi còn nhỏ, tôi đã từng có một cái ba lô màu xanh." khác chỗ nào thế add, update thôi nào.!

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/TunAnh544769

Tôi đã dịch đúng như đáp án mà sao vẫn không được công nhận

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.