Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Return the horse to my father!"

Dịch:Hãy trả lại con ngựa cho cha tôi.

8 tháng trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/caotrnganh

(Hãy trả con ngựa cho cha tôi )cũng sai nốt

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/caotrnganh

Hãy cho con ngựa lại cha tôi vẫn sai hầy thấy giống nhau mà

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Biden2016

Hãy trả con ngựa cho cha tôi >.<

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/anhtuan1066

Máy móc quá đi

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/anvietdung1

Câu này hiểm thật

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/ltrnggiang11

Trả con ngựa cho cha tôi - sao lại sai

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/NgocKhue5

Trả con ngựa cho bố tôi. Sai ạ.

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/ViCng5

Hãy trả lại ngựa cho cha tôi cũng sai (pó tay)

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThnhTrung613525

Vvq

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/trinh999502

Cái gì mình viết y như đáp án mà bị báo sai

4 ngày trước

https://www.duolingo.com/KhoaBng1

Từ này là "trở lại, trả lại, hoàn lại...". Thiếu chữ "lại" thì ... phải làm lại. Ka ka...

4 tháng trước