"Returnthehorsetomyfather!"

Dịch:Hãy trả lại con ngựa cho cha tôi.

10 tháng trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/caotrnganh

(Hãy trả con ngựa cho cha tôi )cũng sai nốt

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/caotrnganh

Hãy cho con ngựa lại cha tôi vẫn sai hầy thấy giống nhau mà

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Biden2016

Hãy trả con ngựa cho cha tôi >.<

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/anhtuan1066

Máy móc quá đi

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/ltrnggiang11

Trả con ngựa cho cha tôi - sao lại sai

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/ViCng5

Hãy trả lại ngựa cho cha tôi cũng sai (pó tay)

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/anvietdung1

Câu này hiểm thật

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/NgocKhue5

Trả con ngựa cho bố tôi. Sai ạ.

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThnhTrung613525

Vvq

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/trinh999502

Cái gì mình viết y như đáp án mà bị báo sai

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/tnganh159424

Khi nào dung to khi nào dùng for vậy,plsssa

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Ngan648426

La sao chi khong bo dau thoi ma

6 ngày trước

https://www.duolingo.com/sang38397

Sao lại lúc dùng "for" lúc dùng "to" nhỉ ai biết chỉ giúp với

4 ngày trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.