Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"We have sugar."

แปลว่า:พวกเรามีน้ำตาล

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Sousachans

แปว่าอรัย

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/XXpN5

พวกเรามีน้ำตาล

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา