Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I would have been able to talk with them."

Dịch:Đáng lẽ tôi đã có thể nói chuyện với họ rồi.

6 tháng trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Ling13.10

I would have been able to talk with them

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 903

I would have been able to speak with them.

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/congtuyen07

dịch câu này khó quá

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/MINHHONGNG16

Very difficult

2 tháng trước