"Tôi có một con mèo."

Dịch:I have a cat.

9 tháng trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguynBngLo

Sao ko phải là 'an' mà là 'a' ? Phải chăng động vật to thì là 'an'?

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/tuancbc

An chỉ dùng cho danh từ đứng đầu là U E O A I thôi bạn

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/HaiHy
HaiHy
  • 12
  • 20

Theo dõi nhau đi^&^

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyenThiN440691

Cyifukttx6i5xyrkxuktxutkz6j4susy

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/LinhLuuGia

Ffessxxefxeăzs â ss d. Xs z ss6+=###@

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/TranAnh206067

Từ "CAT" lại được đọc tách riêng là "C" "AT"

9 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.