Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"It is not Tuesday."

แปลว่า:วันนี้ไม่ใช่วันอังคาร

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/mink750883

วันนี้ควรใช้คำว่า today มั้ยอะ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา