"Ty holky seděli u votevřenýho vokna."

Translation:Those girls sat by an open window.

January 18, 2018

2 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

Please do not repeat that standard Czech is holky seděly. The soft i here is intentional and reflects that all genders have the same ending in Common Czech.

Prosím nekomentujte, že tu má být holky seděly. Je to schválně a reflektuje, že všechny rody mají v obecné češtině stejnou koncovku.


https://www.duolingo.com/profile/nueby

Je to už fakt jak u pomalejch. Pro bojovníky s větrnými mlýny tady nechám odkaz na Tahala, kde pdf strana 270, paragraf 9, říká:

U sloves v minulém participiu používá obecná čeština jediný tvar, bez rozlišení rodu (novináři|návrhy|studentky|auta čekali). Je samozřejmé, že i ve spisovném jazyce je rozdíl mezi -li a -ly pouze pravopisný, takže v mluvené podobě jde o odchylku jen u neutra.

Jestli má cenu zkusit nastavit věty jen pro střední rod, těžko říct. Stížnostem se nevyhneme.

Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.