"Wewillreadthebooktomorrow."

แปลว่า:พวกเราจะอ่านหนังสือเล่มนี้วันพรุ่งนี้

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/mink750883

เล่มนี้น่าจะใช้ this book

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย