"Thebearwillsleepwiththemouse."

แปลว่า:หมีตัวนี้จะนอนกับหนูตัวนี้

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/mink750883

ควรเปลี่ยน the เป็น this ปะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย