Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"This is an electric car."

Dịch:Đây là một cái xe điện.

8 tháng trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/peter.le.nt

ngu xuẩn khi thêm từ "cái"

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynVitHn220827

chiếc cũng đúng mà

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/TMTMedical

Cái xe điện là cái gì?

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/huan516931

Ko hieu noi

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/phuonglh27

Day la mot cai Xe oto dien, Sai Cho nao ad?

5 tháng trước