"We eat the sugar."

แปลว่า:พวกเรากินน้ำตาล

January 21, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/JirachayaM1

พิมพ์ถูกแล้วหนิต้องการอะไรมากป่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย