Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"I like spring."

แปลว่า:ฉันชอบฤดูใบไม้ผลิ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Kaltima

ตอบแล้วแล้วแต่มันว่าผิด กรรม

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา