"I like spring."

แปลว่า:ฉันชอบฤดูใบไม้ผลิ

January 21, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kaltima

ตอบแล้วแล้วแต่มันว่าผิด กรรม

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย