1. Forum
  2. >
  3. Temat: English
  4. >
  5. "Pracuję od maja do październ…

"Pracuję od maja do października."

Tłumaczenie:I work from May to October.

April 13, 2014

7 komentarzy


https://www.duolingo.com/profile/PiotrAugus1

Czemu użycie 'till' jest niepoprawne?


https://www.duolingo.com/profile/DawidWrbel

"I work May until October" jest poprawne, ale "till" to slang.


https://www.duolingo.com/profile/Kristine466318

Till powinno być przyjęte, albo until.


https://www.duolingo.com/profile/martynazuzanna

Czy użycie "since" przed majem byłoby nieprawidłowe? Np. w sytuacji, gdy zadano pytanie "Since when you work"?


https://www.duolingo.com/profile/yuioyuio

Since znaczy od jakiegoś momentu w przeszłości do dziś, i jest używane jako określenie czasu w Present Perfect (Continuous) lub Past Perfect (Continuous). Możemy więc zapytać Since when have you been working? czyli Od kiedy pracujesz?, ale odpowiedzią byłoby np. Since May.

Do zdania I work from May to October możemy np. zadać pytanie During what part of the year do you work?


https://www.duolingo.com/profile/eva299336

Napisalam poprawnie,a jednak program nie rozpoznaje.To nie jest pierwszy raz.


https://www.duolingo.com/profile/Iwo485735

Również odpowiadam poprawnie a program nie zalicza

Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.