"ฉันแน่ใจ"

แปลว่า:I am positive.

January 23, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/0ro22

ตอบว่า i am sure ไม่ได้เหรอครับ


https://www.duolingo.com/profile/itthipong

ได้มั้ง


https://www.duolingo.com/profile/Ndho9

I am positive ใช่แปลว่าผมเห็นด้วยหรือเปล่า I am sure ผมคิดว่าน่าจะแปลว่า ผมแน่ใจ


https://www.duolingo.com/profile/Cryman3

wtf รอบที่100


https://www.duolingo.com/profile/SangVanh1

บางครั้งก็สับสนกับคำถามและคำตอบจะเลิกเรียนก็เพราะความสับสนนี้และ


https://www.duolingo.com/profile/BeYourCybe

'แน่ใจ' mean to 'sure' because 'positive' it seem like 'it is good to be' or 'it will be good' not confident.


https://www.duolingo.com/profile/Thanawath

If you want to decide the answer to 'positive' instead 'sure', you should not offer 'sure' in these choices.

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย