"I run in the afternoon."

แปลว่า:ฉันวิ่งตอนบ่าย

January 23, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/LynnaVanij

ฉันวิ่งในตอนบ่ายก็ได้นะ


https://www.duolingo.com/profile/ArkiraRatP

ฉันวิ่งในตอนบ่าย...ใช้ได้เหมือนกันมั่ย


https://www.duolingo.com/profile/siri847166

ให้อักษรไม่ครบ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย