"เขาดื่มนมกับพี่ชายของเขา"

แปลว่า:He drinks milk with the brother.

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/john743730
john743730
  • 25
  • 25
  • 25
  • 12
  • 6

He drinks milk with his brother

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pcnplt

His!!

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Nah827162

I think have to be "his brother" than "the brother!"

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย