Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เขาดื่มนมกับพี่ชายของเขา"

แปลว่า:He drinks milk with the brother.

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/john743730
john743730
  • 25
  • 25
  • 25
  • 12
  • 6
  • 268

He drinks milk with his brother

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Nah827162

I think have to be "his brother" than "the brother!"

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pcnplt
pcnplt
  • 14
  • 4
  • 4

His!!

14ชั่วโมงที่แล้ว 14 ชั่วโมงที่แล้ว