Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Hello and bye!"

แปลว่า:สวัสดี และลาก่อน

0
6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Siriyotwar

สวัสดี และ ลาก่อน ผิด?

4
ตอบกลับ4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Frame954514

Hallo and bay

0
ตอบกลับ2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/AritsaraUp

เเย่ไปน้ะ ตอบถูกเเล้วบแกว่าผิด

2
ตอบกลับ6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/meemee-05

เราตอบถูกแล้วแต่บอกว่าตอบผิด

2
ตอบกลับ6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/xyph12

ถูกแล้วยังให้ผิด

2
ตอบกลับ5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Chaloemthi

สวัสดี เเละลาก่อน ผิดหรอ??

2
ตอบกลับ1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/gYQO3

เเอปนี้ตลอดเลย ตอบถูกละยังให้ผิด

1
ตอบกลับ6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ploy2002

คนที่ไม่ผ่านน่าจะผิดสระเอสระแอ ต้องพิมสระแอไม่ใช่สระเอสองตัวคะ ลองเปลื่ยนดู

1
ตอบกลับ4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/b4G76

ถ้าพูด มันจะไม่ได้อ่ะ

1
ตอบกลับ2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/nureen184571

เขาให้พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษตามที่เขาอ่านให้ฟังค่ะ ไปพิมพ์คำแปลมันก็ผิดแล้วมาบอกว่าตอบถูกแล้วเฉย งงใจ-.-

0
ตอบกลับ1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pinthipwor

เราตอบถูกทำไม่ผิดอ่ะค่ะ

0
ตอบกลับ3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/twU26

ก็ตอบถูกเเล้วนะ

0
ตอบกลับ3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/TuanjaiBur

ตอบถูกเเล้วนะ

0
ตอบกลับ3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/BewtyBarbies

คำตอบถูก แต่ผิดเฉย
มันบอกคำถูกคือแบบนี้ (สวัสดี และลาก่อน) 555

0
ตอบกลับ วันที่แล้ว