Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"คุณมีเวลาสักหน่อยไหม"

แปลว่า:Do you have a second?

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/JaturanSan

Do you have a time?

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา