Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I am reading a book now."

Dịch:Hiện tại tôi đang đọc một quyển sách.

8 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrMy39747

Now cũng được dùng trong nghĩa bây giờ mà nhỉ

2 tháng trước