Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"He supported his children."

แปลว่า:เขาได้สนับสนุนลูกๆของเขา

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/HamtaroG-b

พิมพ์ถูก แต่เว้นวรรคหลัง "ๆ" ผิดซะงั้น.....

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา