"He supported his children."

แปลว่า:เขาได้สนับสนุนลูกๆของเขา

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/HamtaroG-b

พิมพ์ถูก แต่เว้นวรรคหลัง "ๆ" ผิดซะงั้น.....

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย