"Το άθλημα με την μπάλα."

Translation:The sport with the ball.

January 25, 2018

7 Comments


https://www.duolingo.com/profile/nacreousnereid

Ya know...that one.

January 25, 2018

https://www.duolingo.com/profile/greekdude_

"the ball sport" should be accepted

May 25, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Yiannis49

I agree. "Ball sports" rather than "ball games" is said in British English.

August 16, 2018

https://www.duolingo.com/profile/theok93

Τη, την is used only before prior to words starting with vocal letters or κ,π,τ

July 5, 2018

https://www.duolingo.com/profile/D_..
Mod

  "Το τελικό ν

  Το τελικό ν της αιτιατικής ενικού του θηλυκού γένους του οριστικού άρθρου (τη[ν] / στη[ν]) και της προσωπικής αντωνυμίας (αυτή[ν], τη[ν]), καθώς και το τελικό ν των αρνητικών επιρρημάτων δε(ν) και μη(ν) διατηρείται στον γραπτό λόγο, μόνο όταν η επόμενη λέξη αρχίζει από φωνήεν ή από ένα από τα παρακάτω: κ, π, τ, γκ, μπ, ντ, τσ, τζ, ξ, ψ, π.χ. Μίλησε με την κόρη του, αλλά Παρακολουθούσε με προσοχή τη ροή του νερού. Αν και ήρθε αργά, τη δέχτηκαν με χαρά, αλλά Όταν μιλούσε η Θάλεια δεν την άκουγε κανένας.
  Το τελικό ν της αιτιατικής ενικού του αρσενικού γένους του οριστικού και του αόριστου άρθρου (τον/στον, έναν), καθώς και της προσωπικής αντωνυμίας (αυτόν, τον) διατηρείται στον γραπτό λόγο πάντοτε, στον προφορικό όμως λόγο προφέρεται συνήθως μόνο στις περιπτώσεις που ακολουθούν φωνήεντα ή τα: κ, π, τ, γκ, μπ, ντ, τσ, τζ, ξ, ψ, π.χ. O Σωτήρης χθες πήγε βόλτα με έναν συμμαθητή του στον ζωολογικό κήπο. Αυτόν τον άνθρωπο δεν τον συνάντησε ποτέ."

  Πηγή: Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Α-Β-Γ Γυμνασίου)

  August 16, 2018

  https://www.duolingo.com/profile/Isidor868839

  "ball sports" should be accepted

  November 28, 2018

  https://www.duolingo.com/profile/G.Georgopoulos

  That's a generic phrase, "Τα αθλήματα με μπάλα" (plural, no article)

  December 4, 2018
  Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.