"This delivery is for the boss."

แปลว่า:การขนส่งนี้สําหรับหัวหน้า

January 25, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/PariSaka1

เขียนถูกแล้วแต่บอกว่าผิดอย่างนี้เมื่อไหร่จะผ่าน


https://www.duolingo.com/profile/ToonTasana

ใช่ เขียนเหมือนเฉลยทุกตัวแล้วมันผิดตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/pratthana1

มันผิดตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/Pin575419

ทำไงถึงจะผ่าน ด่านนี้ได้ ตอบถูกแล้วแต่บอกผิด


https://www.duolingo.com/profile/UbonLao

ถูกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/MareearrSu

ใช่เหมือนกัน


https://www.duolingo.com/profile/Rchai.thai

ตอบเหมือนเฉลยแต่ผิด...แก้ไขด้วยนะคะ


https://www.duolingo.com/profile/Ayisha631105

เล่นอยุ่ตอนนี้วันที่15/12/2019 18.01 เวลาโลกปัจจุบัน ทำข้อนี้มา30กว่ารอบละ จะ2ชม.ยังไมไปไหนเลย


https://www.duolingo.com/profile/banditkawn

เขาแก้แล้า


https://www.duolingo.com/profile/Ayisha631105

เหมือนกัน..เขียนถูกร้อยรอบละ ไม่ผ่านสักที


https://www.duolingo.com/profile/mkdsmd

เขียนเหมือนเฉลยและยังผิดอีกหลายข้อแล้วนะ


https://www.duolingo.com/profile/WeranuchKa

Spelling is​ correct


https://www.duolingo.com/profile/UraiBoonch

แก้ไขด่วน


https://www.duolingo.com/profile/nuansri

ก็ตอบถูกแล้วว่าผิดได้ไง


https://www.duolingo.com/profile/nuansri

ใครผิดกันแน่?


https://www.duolingo.com/profile/BASp18

แก้ไขด้วย จะผ่านยังไง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย