"Mybrotherwantstochangehisshirt."

แปลว่า:พี่ชายของฉันอยากเปลี่ยนเสื้อเชิ้ตของเขา

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/HamtaroG-b

ไม่มี อ ครับ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย