Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi chưa bao giờ nghe anh ấy nói tiếng Anh."

Dịch:I have never heard him speak English.

7 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Pxhoai
PxhoaiPlus
  • 25
  • 2
  • 1007

Câu của mình: I have never heard he speaks English. Admin check dùm

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hnh928050

Sao lại là heard him mà không phải heard he

7 tháng trước