"Tôi chưa bao giờ nghe anh ấy nói tiếng Anh."

Dịch:I have never heard him speak English.

9 tháng trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Pxhoai
PxhoaiPlus
  • 25
  • 2
  • 1063

Câu của mình: I have never heard he speaks English. Admin check dùm

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/tranvanthuc365

Mình cũng trả lời như vậy :'(

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/minhnguyen494540

Đây là một mẫu câu đó bạn. Hear sb do sth/doing sth, nên sau hear phải dùng tân ngữ là him, nếu nghe người khác đang nói thì mới dùng speaking

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/Hnh928050

Sao lại là heard him mà không phải heard he

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hc3Rp

i never heard him speaking english sao lại sai?

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/danh1610

Câu này khó. Có ai giải thích với ạ

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.