"Annasleepsonthebed."

แปลว่า:แอนนานอนบนเตียง

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/loAx11
loAx11
  • 25
  • 227

ข้อความนี้ สามารถแปลอีกอย่างได้ว่า "แอนนานอนหลับอยู่บนเตียง" ได้ด้วยน่ะครับ ไม่ถือว่าผิดหรอก

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย