"The spider likes the house."

แปลว่า:แมงมุมนั่นชอบบ้านหลังนั้น

January 27, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/y7Uq1

แมงมุมตัวนี้ชอบบ้านหลังนี้


https://www.duolingo.com/profile/Melon470977

แก้ไขด่วน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย