"It is not necessarily more expensive."

แปลว่า:มันไม่จําเป็นต้องแพงกว่า

January 27, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/JeeraMeemu

คำว่า"จำ"ต้องพิมพ์ แยกสระค่ะพิม" ำ"ไม่ได้เขาทำมาแปลกมาก


https://www.duolingo.com/profile/Nucharee5

คำว่า"จำ"ต้องพิมพ์ด้วย จ + ํ + า


https://www.duolingo.com/profile/Kaewjai5

ตกลงมันแปลว่ายังไง...งงงงง


https://www.duolingo.com/profile/03320

ฉันพิมพ์แล้วนะ แต่ทำไมบอกว่าผิด


https://www.duolingo.com/profile/PhakawitLi

แก้ยังไง


https://www.duolingo.com/profile/Rungsidhav

ใช่ ยังไม่แก้ไขเลย 30/3/18


https://www.duolingo.com/profile/NaNa692676

ฉันพิมพ์แล้วแต่มันบอกว่าผิด


https://www.duolingo.com/profile/WilaiwanPi1

โอ้ยยย เป็นงง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย