"Pasta"

แปลว่า:พาสต้า

January 27, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SisterKham

เขียนพาสต้าแต่ไม่ถูก


https://www.duolingo.com/profile/Tanawan16

ฉันพิมพ์​ถูก​แล้วคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย