"He is fine."

แปลว่า:เขาสบายดี

January 28, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Z1Bh8

ถูกแล้วทำไมยังบอกว่าไม่ถูก


https://www.duolingo.com/profile/wiyRph

ลืมเขียนคำว่าดี


https://www.duolingo.com/profile/ysJJ11

ตอนแรกไม่รู้ว่าคำว่า fineแปลว่าอะไรเลยผิด


https://www.duolingo.com/profile/ja_hope

รอบแรกลืมเขียนว่าดี5555 ปล.ติดตามบ้างจิเขาเล่นทุกวันน้าาาา


https://www.duolingo.com/profile/Ruby679874

ทำไม พูด fine ไม่พูดสักทีคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย