"Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έρχονται σήμερα."

Μετάφραση:The results of the analysis arrive today.

πριν από 8 μήνες

4 σχόλια


https://www.duolingo.com/AndiBk

arrive = φθανω, ερχομαι = coming οποτε πιο ακριβης: "Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έρχονται σήμερα" = "The results of the analysis are coming today"

πριν από 8 μήνες

https://www.duolingo.com/dimstath

so many months and no correction

πριν από 4 μήνες

https://www.duolingo.com/MiltiadisA1

my answer is wrong

πριν από 7 μήνες

https://www.duolingo.com/dimstath

Ανακοινώσατε ότι έγινε η διόρθωση αλλά δεν την βλέπω

πριν από 1 μήνα
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.