Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We are eleven people."

Dịch:Chúng tôi là mười một người.

6 tháng trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhuongUyen184757

câu này tối nghĩa quá, " có 11 ng" chứ

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/LoanBuj

Khó quá

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhuongUyen184757

câu tối nghĩa

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrungPhamV

"Chúng tôi mười một người " là đủ nghĩa , thêm chữ " là" thấy lủng củng quá . Ad nên coi lại

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/oThinHiuLi

Câu này hơi khó hiểu! Tại sao ko để câu là chúng tôi có mười một người (We have eleven people) như vậy sẽ dễ hiểu hơn

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/Je-sais-tout

chúng ta là những người mười một tuổi

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

mình dịch là: chúng tôi có mười một người. được chấp nhận nhé

1 tuần trước