"Father and son"

แปลว่า:พ่อและลูกชาย

January 29, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ChanitaPuw

ก็เขียนถูกเเล้วอ่ะ


https://www.duolingo.com/profile/ApapornRad

เขียนถูกเเล้วนะคะ


https://www.duolingo.com/profile/MagicstarZ

(คุณพ่อและลูกชาย) ก็ไม่น่าจะผิดไหมคะ เห็นสอนเขียนคุณพ่อ อยู่ดีๆมาให้เขียนพ่อ ??


https://www.duolingo.com/profile/tjrv12

เขียนถูกทำไมผิด?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย