"The dinner"

แปลว่า:ข้าวเย็น

January 31, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Art674483

มื้อเย็น


https://www.duolingo.com/profile/Zirnitra2

ควรแปลว่ามื้อเย็น จะดีกว่านะ


https://www.duolingo.com/profile/Fonvi2

ใส่นี้ไม่ได้หรอคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย