"The dinner"

แปลว่า:ข้าวเย็น

January 31, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Art674483

มื้อเย็น


https://www.duolingo.com/profile/Zirnitra2

ควรแปลว่ามื้อเย็น จะดีกว่านะ


https://www.duolingo.com/profile/Fonvi2

ใส่นี้ไม่ได้หรอคะ


https://www.duolingo.com/profile/Tatar178878

อาหานมื้อเย็น ควร add เพิ่มเข้าไปนะคะ


https://www.duolingo.com/profile/fongwin1

ใช้มันก็ได้


https://www.duolingo.com/profile/aj2M11

เราพิมพ์​ว่า​ ข้าวเย็น​ ก็ไม่ถูก


https://www.duolingo.com/profile/Nichaa13

อาหารเย็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย