Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi thích thức ăn."

Dịch:I like food.

8 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/inhNgocAnh

viết nhầm thành tôi like food

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/duchoa13

Viết vậy cũng sai

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/TuanLeQuan3

Máy bị đơ

3 ngày trước