Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi thích thức ăn."

Dịch:I like food.

0
6 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/inhNgocAnh

viết nhầm thành tôi like food

0
Trả lời6 tháng trước

https://www.duolingo.com/duchoa13

Viết vậy cũng sai

1
Trả lời3 tháng trước