"Tôi thích thức ăn."

Dịch:I like food.

10 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/inhNgocAnh

viết nhầm thành tôi like food

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/duchoa13

Viết vậy cũng sai

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/TuanLeQuan3

Máy bị đơ

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.