"เขากินข้าว"

แปลว่า:He eats rice.

January 31, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KanyaratPh

ทำไมใช้eating

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย