"เขากินข้าว"

แปลว่า:He eats rice.

January 31, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KanyaratPh

ทำไมใช้eating


https://www.duolingo.com/profile/SiwanunCh

เข้าใจว่าต้องมี Verb to be ถึงจะใช้ V+ing ได้ครับ เช่น He is eating They are eating


https://www.duolingo.com/profile/SGhouldere

จะเอาไงกันแน่วะ ข้อที่แล้วกินเหมือนกันแต่บอก eats พอมาข้อนี้เสือกบอก eat

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย