Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/DauNgok

[Ngữ pháp] Cấu trúc 'If only'

DauNgok
 • 19
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2

Yo ~

Yo mn ~ Hnay Dâu sẽ đăng một bài về chủ đề Ngữ pháp tiếng Anh. Đây là lần đầu tiên Dâu đăng tp Ngữ pháp nên mong mn ủng hộ a ~ :)

Chúng ta sẽ tìm hiểu về:

Cấu trúc 'If only' (Giá mà)


 • Cấu trúc if only (giá mà, ước gì) được dùng để thể hiện sự hy vọng, ước ao, hối tiếc về việc điều gì đó …

 • If only đôi lúc được sử dụng tương tự như wish.

 • Mệnh đề chứa if only có thể đứng một mình hoặc đi cùng với các mệnh đề khác tùy theo nghĩa của câu.


I/ If only ở tương lai:

 • Chức năng: Diễn tả một mong muốn trong tương lai.

 • Cấu trúc:

If only + S + would/ could + V (bare).

Example: If only I could be in Hanoi next week.


II/ If only ở hiện tại:

 • Chức năng: Diễn tả một điều ước không có thực với hiện tại.

 • Cấu trúc:

If only + S+ V2/-ed.

Example: If only I were a millionare, then everyone wouldn’t look down at me.


III/ If only ở quá khứ:

 • Chức năng: Diễn tả một điều ước, một giả thiết không có thực ở quá khứ.

 • Cấu trúc:

If only + S + had + V3/-ed.

Example: If only I had come there earlier. • Xong r a ~ Dâu trình bày rất tệ. Mong mn góp ý! Dâu sẽ sửa ngay!!

 • Source.

 • Thanks for reading!

0
6 tháng trước
41

46 Nhận xét