Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"She likes these cats."

แปลว่า:เธอชอบแมวเหล่านี้

0
6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/loAx11
loAx11
  • 20
  • 117

เธอชอบแมวตัวนี้

0
ตอบกลับ6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา