Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Sometimes we eat fish for dinner."

แปลว่า:บางครั้งพวกเรากินปลาเป็นข้าวเย็น

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/LynnaVanij

บางครั้งพวกเรากินปลาสำหรับอาหารเย็น ถูกเหมือนกัน

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา