Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The cat eats."

แปลว่า:แมวกิน

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/T1dT3

าบบ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/T1dT3

มันถูกเเล้ใ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/T1dT3

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/papacharli5

แล้ว The ไม่ต้องแปลหรอ

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา