"So so."

แปลว่า:งั้นๆ

February 4, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

งั้นงั้นก็ยังไม่ถูกเหมือนกัน


https://www.duolingo.com/profile/Ztgg10

งั้นๆ ครับ


https://www.duolingo.com/profile/xzYw18

ทำไมไม่เอาsoloเลยอะ


https://www.duolingo.com/profile/amnat16

เขียนแล้วทำไมไม่ถูก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย