"I hope that he returns tomorrow."

แปลว่า:ฉันหวังว่าเขากลับวันพรุ่งนี้

February 4, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/PrasertRue

ฉันหวังว่าเขาจะกลับวันพรุ่งนี้ ก็ไม่ได้หรอ


https://www.duolingo.com/profile/PrasertRue

ฉันหวังว่าเขาจะกลับวันพรุ่งนี้ ก็ไม่ได้


https://www.duolingo.com/profile/ComEnInTec

ฉัน​หวัง​ว่าเขาจะกลับมา​ใน​วัน​พรุ่งนี้​ คือความหมาย​เดียวกัน​ แค่เรียบเรียง​ให้สวยงาม​กว่า แก้ไขโปรแกรม​เถอะ​


https://www.duolingo.com/profile/Pick563466

ในกรณีนี้ ใช้ come back ได้ไหมครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย