1. Forum
  2. >
  3. Topic: Czech
  4. >
  5. "Žofie bydlela ve kterém poko…

"Žofie bydlela ve kterém pokoji?"

Translation:In which room did Žofie live?

February 4, 2018

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Daku_

No nevím, ale víc česky mi příjde Ve kterém pokoji bydlela Žofie? Tohle mi moc česky nepřipadá.

I do not know but I think that in czech is better Ve kterém pokoji bydlela Žofie?


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

Používá se to v mluvené řeči. Vaše varianta je častější , ale ne jediná možná.

It is used in speech. Your variant is more common, but not the only possible one.

Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.