"Yesterday, today and tomorrow"

แปลว่า:เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/SamonchonK

ตอบถูกแล้ว แต่เฉลยว่าตอบผิด

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย