"Yesterday, today and tomorrow"

แปลว่า:เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้

February 4, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SamonchonK

ตอบถูกแล้ว แต่เฉลยว่าตอบผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย