Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Hôm nay những hệ thống đo lường quốc gia mới thì ở trên báo."

Dịch:Today the new national measures are in the newspaper.

7 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/baovip03

Có bạn nào có thể giải thích giúp tôi khi nào dùng on hay in the newspaper ? Rất nhiều câu dùng on the newspaper mà ở đây thì không ?

2 tuần trước