"The newspaper"

แปลว่า:หนังสือพิมพ์

February 6, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ja2Azf

เอ้า พิมผิด"หนังสือพิพพ์" -_-


https://www.duolingo.com/profile/eDM114

ก็พิมพ์ หนังสือพิมพ์ แล้วผิดได้ไง งง


https://www.duolingo.com/profile/orathai20

ใช่คะ


https://www.duolingo.com/profile/zaNy730131

ใช่พิมถูกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/nidnid6

พิมพ์ถูกผิดใด้งัย งงงงง


https://www.duolingo.com/profile/Dream_clounds

มาเรียนไทยหรือไร พิมก้ต้องถูกอีก


https://www.duolingo.com/profile/Chamnong1

ไช่สับสนจริงๆ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย