"The newspaper"

แปลว่า:หนังสือพิมพ์

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ja2Azf

เอ้า พิมผิด"หนังสือพิพพ์" -_-

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/eDM114

ก็พิมพ์ หนังสือพิมพ์ แล้วผิดได้ไง งง

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/orathai20

ใช่คะ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/zaNy730131

ใช่พิมถูกแล้ว

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย