Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The newspaper"

แปลว่า:หนังสือพิมพ์

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ja2Azf

เอ้า พิมผิด"หนังสือพิพพ์" -_-

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/eDM114

ก็พิมพ์ หนังสือพิมพ์ แล้วผิดได้ไง งง

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/orathai20

ใช่คะ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/zaNy730131

ใช่พิมถูกแล้ว

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา